پخش زنده و آرشیو رادیو

تلاوت استاد محمد احمد شبیب

سه شنبه 12 اسفند 1399 ساعت 14:15 به مدت 25 دقیقه

اطلاعات برنامه

تلاوت استاد محمد احمد شبیب

سوره غافر آیات 1-17

لیست قطعات

این تلاوت ها، شامل تلاوت های تحقیق و ترتیل و تلاوت پخش است.