پخش زنده و آرشیو رادیو

تسنیم(زنده)

سه شنبه 12 اسفند 1399 ساعت 07:00 به مدت 55 دقیقه

اطلاعات برنامه

تسنیم(زنده)

لیست قطعات

هر روز یك آیه موضوع برنامه "تسنیم" است. آیتم "انرژی مثبت" با هدف پرداختن به موضوع اخلاق و رفتار و شروع یك روز عالی به كارشناسی دكتر فقیهی، آیتم "صفحه نور" تلاوت روزانه یك صفحه از قرآن، جمع بندی موضوعی در پایان هر قسمت توسط كارشناس تلفنی، گزارش مردمی طبق موضوع روزانه از شهرهای مختلف كشور، پخش فرازهای ناب تلاوت نیز در فواصل برنامه از جمله بخش های این مجله صبحگاهی است. گفتنی است، مجله صبحگاهی "تسنیم" شنبه تا چهارشنبه با اجرای محمدهادی صلح جو و هادی ربیعی و هماهنگی فاطمه قاسم آبادی از ساعت 7 الی 8 صبح از رادیو قرآن موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز تقدیم شنوندگان می شود.