پخش زنده و آرشیو رادیو

تلاوت استاد احمد ابوالمعاطی

سه شنبه 12 اسفند 1399 ساعت 03:40 به مدت 25 دقیقه

اطلاعات برنامه

تلاوت استاد احمد ابوالمعاطی

سوره های توبه آیات 122-آخر و یونس آیات 1-10

لیست قطعات

این تلاوت ها، شامل تلاوت های تحقیق و ترتیل و تلاوت پخش است.