پخش زنده و آرشیو رادیو

تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

سه شنبه 12 اسفند 1399 ساعت 13:30 به مدت 25 دقیقه

اطلاعات برنامه

تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

سوره های نحل آیات 120-آخر و اسراء آیات 1-14

لیست قطعات

این تلاوت ها، شامل تلاوت های تحقیق و ترتیل و تلاوت پخش است.