پخش زنده و آرشیو رادیو

تلاوت استاد محمود علی البناء

سه شنبه 12 اسفند 1399 ساعت 11:35 به مدت 15 دقیقه

اطلاعات برنامه

تلاوت استاد محمود علی البناء

سوره های ابراهیم آیات 31-41 و نازعات آیات 27-41

لیست قطعات

این تلاوت ها، شامل تلاوت های تحقیق و ترتیل و تلاوت پخش است.