پخش زنده و آرشیو رادیو

تلاوت استاد محمدحسین سعیدیان

سه شنبه 12 اسفند 1399 ساعت 01:30 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

تلاوت استاد محمدحسین سعیدیان

سوره های اسراء آیات 105-آخر و كهف آیات 1-16

لیست قطعات

این تلاوت ها، شامل تلاوت های تحقیق و ترتیل و تلاوت پخش است.