پخش زنده و آرشیو رادیو

تلاوت ترتیل استاد محمود علی البناء

سه شنبه 12 اسفند 1399 ساعت 00:00 به مدت 60 دقیقه

اطلاعات برنامه

تلاوت ترتیل استاد محمود علی البناء

سوره های هود آیات 6-آخر و یوسف آیات 1-52

جزء 12

لیست قطعات

این تلاوت ها، شامل تلاوت های تحقیق و ترتیل و تلاوت پخش است.