پخش زنده و آرشیو رادیو

تلاوت- پخش

سه شنبه 12 اسفند 1399 ساعت 06:10 به مدت 20 دقیقه

اطلاعات برنامه

تلاوت- پخش

ترتیل سوره یس

لیست قطعات

این تلاوت ها، شامل تلاوت های تحقیق و ترتیل و تلاوت پخش است.