پخش زنده و آرشیو رادیو

كلماتی كه بوی تازگی می دهند

سه شنبه 28 خرداد 1398 ساعت 05:00 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

كلماتی كه بوی تازگی می دهند

بررسی نشست های ادبی- نیایش از منظر مولانا

ناصر مهدوی نیا(كارشناس)- كاری از گروه تاریخ و اندیشه

لیست قطعات