پخش زنده و آرشیو رادیو

چهار باغ

چهارشنبه 29 خرداد 1398 ساعت 00:00 به مدت 90 دقیقه

اطلاعات برنامه

چهار باغ

گشت و گذاری در گلستان شعر و موسیقی- شعرخوانی مخاطبین و پخش ترانه- زندگی حسین پناهی در "شعر شبانه"

لیست قطعات
عوامل برنامه