پخش زنده و آرشیو رادیو

ادب گردی

پنجشنبه 23 آبان 1398 ساعت 18:30 به مدت 25 دقیقه

اطلاعات برنامه

ادب گردی

نبوف زبانی عبید زاكانی طنزپرداز برجسته تاریخ ادب فارسی

بهرام پروین گنابادی(كارشناس)- كاری از گروه ادب و هنر

لیست قطعات