پخش زنده و آرشیو رادیو

ادب گردی

پنجشنبه 30 آبان 1398 ساعت 18:30 به مدت 25 دقیقه

اطلاعات برنامه

ادب گردی

نبوغ و تكنیك های زبانی سعدی در انتقال مفاهیم والا

بهرام پروین گنابادی(كارشناس)- كاری از گروه ادب و هنر

لیست قطعات