پخش زنده و آرشیو رادیو

ادب گردی

پنجشنبه 14 آذر 1398 ساعت 18:30 به مدت 25 دقیقه

اطلاعات برنامه

ادب گردی

سیری بر اندیشه و آثار غلامحسین یوسفی شاعر، ادیب، پژوهشگر و مصحح نامی ایران

بهرام پروین گنابادی(كارشناس)- كاری از گروه ادب و هنر

لیست قطعات