پخش زنده و آرشیو رادیو

ادب گردی

پنجشنبه 12 دی 1398 ساعت 18:30 به مدت 25 دقیقه

اطلاعات برنامه

ادب گردی

یادگردی از احیاگر میراث شعر و ادب فارسی استاد جلال الدین همایی

بهرام پروین گنابادی(كارشناس)- كاری از گروه ادب و هنر

لیست قطعات