پخش زنده و آرشیو رادیو

ادب گردی

پنجشنبه 3 بهمن 1398 ساعت 18:30 به مدت 25 دقیقه

اطلاعات برنامه

ادب گردی

واكاوی آراء و اندیشه های ملك الشعرای بهار و سعدی شیرازی

بهرام پروین گنابادی(كارشناس)- كاری از گروه ادب و هنر

لیست قطعات