پخش زنده و آرشیو رادیو

ادب گردی

پنجشنبه 17 بهمن 1398 ساعت 18:30 به مدت 25 دقیقه

اطلاعات برنامه

ادب گردی

یادكردی از احیاگران میراث شعر و ادب فارسی؛ كلیم كاشانی

بهرام پروین گنابادی(كارشناس)- كاری از گروه ادب و هنر

لیست قطعات