پخش زنده و آرشیو رادیو

كوبه(زنده)

شنبه 3 اسفند 1398 ساعت 15:15 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

كوبه(زنده)

بررسی مهمترین رویدادهای فرهنگی و گفتگو با مسئولان مربوطه

كاری از گروه فرهنگ و جامعه

لیست قطعات

اطلاع رسانی مهمترین اخبار و رویدادهای فرهنگی ایران

عوامل برنامه