پخش زنده و آرشیو رادیو

فرزانگان فرهنگ

یکشنبه 20 مهر 1399 ساعت 02:00 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

فرزانگان فرهنگ

مفاخر فرهنگی ایران زمین؛ استاد محمود فرشچیان

لیست قطعات
عوامل برنامه