پخش زنده و آرشیو رادیو

فرزانگان فرهنگ

سه شنبه 22 مهر 1399 ساعت 02:00 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

فرزانگان فرهنگ

مفاخر فرهنگی ایران زمین؛ استاد فرشچیان

لیست قطعات
عوامل برنامه