پخش زنده و آرشیو رادیو

فرزانگان فرهنگ

پنجشنبه 24 مهر 1399 ساعت 02:00 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

فرزانگان فرهنگ

مفاخر فرهنگی ایران زمین؛ علامه محمدحسین طباطبایی

لیست قطعات
عوامل برنامه