پخش زنده و آرشیو رادیو

گفتارش

یکشنبه 4 آبان 1399 ساعت 20:55 به مدت 5 دقیقه

اطلاعات برنامه

گفتارش

گفتگو و گزارش؛ كاشان پایتخت نهج البلاغه ایران

لیست قطعات