پخش زنده و آرشیو رادیو

با كاروان حكمت

دوشنبه 5 آبان 1399 ساعت 11:45 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

با كاروان حكمت

اذان ظهر: 11:48 موذن: آقای حمیدرضا احمدی وفا

لیست قطعات

چند بیتی از مولانا در باب نیكوكاری و خدمتگزاری