پخش زنده و آرشیو رادیو

كلماتی كه بوی تازگی می دهند

دوشنبه 5 آبان 1399 ساعت 04:00 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

كلماتی كه بوی تازگی می دهند

بررسی نشست های ادبی؛ بزرگداشت آیت الله جوادی آملی

ایت الله اعرافی(كارشناس)

لیست قطعات