پخش زنده و آرشیو رادیو

حریر سخن

دوشنبه 5 آبان 1399 ساعت 13:30 به مدت 25 دقیقه

اطلاعات برنامه

حریر سخن

مشاعره رادیویی در پاسداشت زبان فارسی

لیست قطعات

كاری از گروه ادب و هنر