پخش زنده و آرشیو رادیو

گنج پنهان

جمعه 2 آبان 1399 ساعت 01:05 به مدت 24 دقیقه

اطلاعات برنامه

گنج پنهان

آگاهی بخشی و اطلاع رسانی و ایجاد امید و انگیزه برای فعالیت در حوزه صنعت و بازرگانی

گفت و گو با كارشناس حوزه صنعت و بازرگانی

لیست قطعات

تهیه كننده، راوی و گزارشگر: مژگان اسدنیا كارشناس مجری: دكتر خدابخش غلامی هماهنگی: سامان حافظی و سید مجتبی حسینی نویسنده: سید مجتبی حسینی و مژگان اسدنیا آیتم ساز: مژگان اسدنیا و سامان حافظی