پخش زنده و آرشیو رادیو

كالای ایرانی

جمعه 2 آبان 1399 ساعت 00:05 به مدت 50 دقیقه

اطلاعات برنامه

كالای ایرانی

معرفی، ترویج و تبلیغ كالای ایرانی، استفاده از كالای تولید داخل و حمایت از تولیدكنندگان داخلی كشور

گفت و گو با كارشناسان و فعالین حوزه اقتصاد و كارآفرینی

لیست قطعات

تهیه كننده: الهام مصطفوی گوینده: فاطمه شعبانی هماهنگی و ارتباطات: بهارك عرفان هاشمی گزارشگر: مهدخت نعمت زاده آیتم ساز: سامان حافظی، بهارك عرفان هاشمی نویسنده: آسیه همتی