پخش زنده و آرشیو رادیو

بر مدار مصرف

جمعه 2 آبان 1399 ساعت 15:30 به مدت 25 دقیقه

اطلاعات برنامه

بر مدار مصرف

نقش صنعت نساجی بر آلودگی های زیست محیطی

كارشناس: هلنا كعبی(مدیر كل دفتر پایش سازمان محیط زیست)

لیست قطعات

تهیه كننده، نویسنده و آیتم ساز: آتنا ابراهیمی معیر كارشناس مجری: مهسا حق پناه