پخش زنده و آرشیو رادیو

لحظات

جمعه 2 آبان 1399 ساعت 17:05 به مدت 85 دقیقه

اطلاعات برنامه

لحظات

اذانگاهی مغرب: 17:37 موذن: شیخ محمد عبدالوهاب طنطاوی- جنگ رادیوئی با هدف تكریم و پاسداشت شعار و مناسبت های ماه صفر با تمركز بر ترویج فرهنگ همدلی، مسئولیت پذیری و ترویج آموزه های فرهنگ عاشورا.

لیست قطعات