پخش زنده و آرشیو رادیو

بازار ایرونی

جمعه 2 آبان 1399 ساعت 03:00 به مدت 55 دقیقه

اطلاعات برنامه

بازار ایرونی

مزایای خرید كالای ایرانی و پیامدهای خرید كالای خارجی

گفت و گو با كارشناسان اقتصادی

لیست قطعات

تهیه كننده: الهام مصطفوی گوینده: نوشین تاجداری هماهنگی: بهارك عرفان هاشمی گزارشگر: مهدخت نعمت زاده