پخش زنده و آرشیو رادیو

ثروت خاموش

جمعه 2 آبان 1399 ساعت 15:05 به مدت 24 دقیقه

اطلاعات برنامه

ثروت خاموش

تاثیر رسانه ها و نقش آن در پذیرش زندگی مشترك- قسمت اول

كارشناس: سمیه خراسانی(پژوهشگر زن و خانواده)

لیست قطعات

تهیه كننده و نویسنده: اسماعیل علی پناه گوینده: ژاله اكبری هماهنگی و آیتم ساز: سامان حافظی گزارشگر: لیلا علاقمند