پخش زنده و آرشیو رادیو

مهاجرت معكوس(تكرار)

جمعه 2 آبان 1399 ساعت 16:30 به مدت 25 دقیقه

اطلاعات برنامه

مهاجرت معكوس(تكرار)

آقای نیما سیاح؛ كارآفرین و اولین پرورش دهنده گوسفند نژاددار بخش خصوصی در روستای سَرانزا شهرستان فیروزكوه

گزارش مستند

لیست قطعات