پخش زنده و آرشیو رادیو

بهارستان

جمعه 2 آبان 1399 ساعت 12:25 به مدت 39 دقیقه

اطلاعات برنامه

بهارستان

موضوعات مطرح شده در مجلس در هفته جاری

گفت و گو با مجتبی رضاخواه عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس

لیست قطعات

تهیه كننده: مهدی زال زاده گوینده: محمد ساجدی