پخش زنده و آرشیو رادیو

پله پله تا ملكوت

جمعه 2 آبان 1399 ساعت 11:40 به مدت 44 دقیقه

اطلاعات برنامه

پله پله تا ملكوت

اذانگاهی ظهر: 11:49 موذن: محمد آقاتی- معرفی مسجد و مشاوره كسب و كار

كارشناس: دكتر علیرضا نبی(كارشناس و مشاور مدیریت كسب و كار و كارآفرین)

لیست قطعات

تهیه كننده: نورالدین سجادی نویسنده: مطهره مهرابی گوینده: شعبانی گزارشگر: مهدی اسماعیلی