پخش زنده و آرشیو رادیو

شاخه های طلایی

جمعه 2 آبان 1399 ساعت 09:05 به مدت 55 دقیقه

اطلاعات برنامه

شاخه های طلایی

تولید موز در كشور

كارشناسان: ابراهیم سابكی(عضو هیئت علمی مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان سیستان و بلوچستان)

لیست قطعات

معرفی توانمندیهای این حوزه، چالش ها، معضلات و راهكارهای درست علمی در خصوص ارائه نظریه های جدید باغبانی و استفاده مناسب از آب در این حرفه و معرفی چهره های برتر در حوزه باغبانی از جمله اهداف این برنامه است تهیه كننده و نویسنده: مهدی شیار كارشناس مجری: ناصر نوروزی گوینده : سپیده جورابلی هماهنگی: الیاس اسلامی آیتم ساز: پویا امینان