پخش زنده و آرشیو رادیو

چرتكه

جمعه 2 آبان 1399 ساعت 07:05 به مدت 110 دقیقه

اطلاعات برنامه

چرتكه

برنامه ای برای اصلاح رفتارهای اقتصادی و نقش مردم در اقتصاد ملی

لیست قطعات