پخش زنده و آرشیو رادیو

نام آوران صنعت

جمعه 2 آبان 1399 ساعت 19:05 به مدت 50 دقیقه

اطلاعات برنامه

نام آوران صنعت

گفتگو با بزرگان و پیشكسوتان در صنایع گوناگون

گفتگو با نام آوران صنعت كشور

لیست قطعات

تهیه كننده: لیلا امیدیگانه گوینده، محقق: علی نیكزاد