پخش زنده و آرشیو رادیو

شكوفه های لبخند

پنجشنبه 8 شهریور 1397 ساعت 09:00 به مدت 60 دقیقه

اطلاعات برنامه

شكوفه های لبخند

گلچینی از قطعات نمایشی در حوزه طنز و لطیفه گویی به همراه موسیقی

پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

لیست قطعات