پخش زنده و آرشیو رادیو

میزگرد

پنجشنبه 1 آبان 1399 ساعت 12:05 به مدت 10 دقیقه

اطلاعات برنامه

میزگرد

بیان مسائل مختلف فرهنگی، اجتماعی، هنری، خانوادگی

پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

لیست قطعات