پخش زنده و آرشیو رادیو

جورچین

پنجشنبه 8 آبان 1399 ساعت 01:00 به مدت 60 دقیقه

اطلاعات برنامه

جورچین

گزیده ای از برنامه های طنز رادیو صبا

پیامك رادیو صبا: 300001055 پیامگیر 24 ساعته رادیو صبا: 27861055

لیست قطعات