پخش زنده و آرشیو رادیو

صبا گونه

جمعه 12 دی 1399 ساعت 02:30 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

صبا گونه

اخبار و رویدادهای سیاسی به روایت طنز

پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

لیست قطعات