پخش زنده و آرشیو رادیو

عیار

دوشنبه 27 آذر 1396 ساعت 12:10 به مدت 45 دقیقه

اطلاعات برنامه

عیار

احكام كسب های حرام

كارشناس: حجت السلام حمید وحیدی(پژوهشگر دینی و كارشناس مذهبی)

لیست قطعات