پخش زنده و آرشیو رادیو

عیار

دوشنبه 20 آذر 1396 ساعت 12:05 به مدت 50 دقیقه

اطلاعات برنامه

عیار

خمس سپرده گذاری و سرمایه

كفت و گو با حجت الاسلام محمد پویا مفرد(كارشناس مذهبی)

لیست قطعات