پخش زنده و آرشیو رادیو

عیار

چهارشنبه 29 آذر 1396 ساعت 12:10 به مدت 45 دقیقه

اطلاعات برنامه

عیار

احكام كسب و كار و خرید و فروش

كارشناس: حجت السلام حمید وحیدی(كارشناس مذهبی)

لیست قطعات