پخش زنده و آرشیو رادیو

عیار

جمعه 24 آذر 1396 ساعت 12:05 به مدت 50 دقیقه

اطلاعات برنامه

عیار

احكام خمس

كارشناس: حجت الاسلام محمد پویامفرد(كارشناس مذهبی)

لیست قطعات