پخش زنده و آرشیو رادیو

عیار

شنبه 25 آذر 1396 ساعت 12:10 به مدت 45 دقیقه

اطلاعات برنامه

عیار

احكام مكاسب حرام

كارشناس: حجت السلام حمید وحیدی(كارشناس مذهبی و پژوهشگر)

لیست قطعات