پخش زنده و آرشیو رادیو

سخنرانی

شنبه 8 مهر 1396 ساعت 01:00 به مدت 59 دقیقه

اطلاعات برنامه

سخنرانی

پیرامون ماه محرم

سخنران: دكتر میرباقری

لیست قطعات