پخش زنده و آرشیو رادیو

عیار

سه شنبه 28 آذر 1396 ساعت 12:10 به مدت 45 دقیقه

اطلاعات برنامه

عیار

احكام مكاسب

كارشناس: حجت اسلام حمید وحیدی(كارشناس مذهبی)

لیست قطعات