پخش زنده و آرشیو رادیو
دوشنبه 29 دی 1399
2:45

میان برنامه

2:55

دكتر كتاب

3:0

میان برنامه

3:5

رهیافت

طرح مهمترین مسائل و مشكلات اقتصادی روز و ارائه راهكارهای علمی و عملیاتی
با حضور مسئولین، كارشناسان و تحلیل گران اقتصادی

3:59

میان برنامه

4:0

یاد ایام(تكرار)

خاطرات فعالان عرصه اقتصادی در پیروزی انقلاب اسلامی

4:55

میان برنامه

4:56

قرار

بحث پیرامون مباحث مذهبی و مهدویت
گفت و گو با كارشناسان مذهبی

5:20

میان برنامه

5:25

اذان

اذان صبح: 05:45 موذن: استاد هاشم روغنی

5:55

میان برنامه

6:5

میان برنامه

آنونس معرفی برنامه ها
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

6:30

روز از نو(زنده)

اطلاع رسانی از مهمترین اخبار و رویدادهای اقتصادی ایران و جهان
گفتگو با كارشناس اقتصادی

7:50

رفیق خوشبخت ما

7:55

ره نما

8:0

# خبر

8:5

موج ثروت(زنده)

نشانه های افراد مغرور چیست؟
گفت و گو با كارشناسان اقتصادی

8:55

میان برنامه

9:0

# خبر

9:5

ایستگاه نود و هشت(زنده)


گفت و گو با مردم و كارشناسان اقتصادی و روانشناسان

9:55

میان برنامه

10:0

خبر

10:10

روی خط بازار(زنده)

مجله خبری-تحلیلی در مورد وضعیت بازار
گفت و گو با كارشناس اقتصادی

11:20

میان برنامه

11:30

مهاجرت معكوس(تكرار)

گزارشی مستند از دلایل مهاجرت كارآفرینان و فعالین اقتصادی از روستا به شهر
مستند گزارشی

11:55

میان برنامه

12:0

پله پله تا ملكوت

اذانگاهی: 12:15 موذن: استاد عباس امام جمعه- معرفی مسجد و مشاوره كسب و كار
كارشناس: دكتر علیرضا نبی(كارشناس و مشاور مدیریت كسب و كار و كارآفرین)

12:50

میان برنامه

12:55

ضربان اقتصاد

13:0

# خبر

13:5

نقشه گنج

راهكارهایی پیرامون كسب موفقیت های اقتصادی

13:30

میان برنامه

13:35

ارمغان طبیعت


13:55

میان برنامه

14:0

# خبر

14:5

مسابقه سكه ها(زنده)

مسابقه جذاب، شنیدنی و تعاملی با رویكرد اقتصادی

14:45

میان برنامه

14:50

ذوالفقار

14:55

ضربان اقتصاد

15:0

# خبر

15:5

چالش

تضارب آرا و نظرهای متفاوت و بعضا متضاد میان كارشناسان و مسئولان نهادها، سازمان ها و بخش های مختلف با موضوعات مختلف كسب و كار، كشاورزی، صنعت و بازرگانی و اقتصادی و جامعه
گفت و گو با كارشناس اقتصادی

15:55

ضربان اقتصاد

16:0

# خبر

16:5

تابلوی واردات(زنده)

دكمه های وارداتی زخمی بر پیكر پوشاك ایرانی
گفت و گو با كارشناسان اقتصادی

16:50

میان برنامه

16:55

راه پیشرفت

17:0

# خبر

17:5

نود و هشتی ها(زنده)

اذان مغرب: 17:37 موذن: شهید محسن حاجی حسنی كارگر

18:35

میان برنامه

18:36

ایران 626

تعریف استاندارد كالاهای ایران

18:55

ضربان اقتصاد

19:0

# خبر

19:5

روی خط اقتصاد(زنده)

مجله تحلیلی-خبری بررسی وضعیت اقتصاد ایران و جهان
كارشناسان و تحلیلگران اقتصادی

19:55

میان برنامه

20:0

# خبر

20:5

رهیافت(زنده)

بررسی دیپلماسی اقتصادی

21:0

# خبر

21:4

میان برنامه

21:5

یاد ایام

خاطرات فعالان عرصه اقتصادی در پیروزی انقلاب اسلامی

21:54

میان برنامه

21:55

دكتر كتاب

22:0

میان برنامه

22:5

شب آفتابی(زنده)

كارآفرینی و اشتغالزایی
گفت و گو با كارشناسان كسب و كار و كارآفرینان