پخش زنده و آرشیو رادیو
دوشنبه 3 آذر 1399
22:45

دیروزنامه

22:55

میان برنامه

23:0

خبر(زنده)

23:5

دور عاشقان

ولادت امام حسن عسكری(ع)، پیرو اهل بیت بودن در كوچكترین مسائل زندگی و توجه به رفتار آن بزرگواران
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

23:30

قرار شاعرانه

شعر و تصنیف های قدیمی
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

23:55

میان برنامه(زنده)