پخش زنده و آرشیو رادیو
چهارشنبه 1 بهمن 1399
14:45

میان برنامه

15:0

مسابقه میدونی، میتونی

مسابقه ای در قالب طنز با رویكرد تقویت حافظه و محك زدن توانایی های مخاطبان
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

15:30

لبخند خوبان

روایت خاطرات طنز رزمندگان هشت سال دفاع مقدس در جبهه
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

16:0

صباهنگ

پخش ترانه های درخواستی و ویژه برای مخاطبان
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

17:0

جدی نگیرید، جدی بگیرید

17:15

در حوالی خورشید- ویژه اذان

اذان مغرب: 17:39- مؤذن: شیخ راغب مصطفی غلوش
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

17:45

میان برنامه

18:0

عصر صبا

آشنایی با مشاغل مختلف در جامعه- موضوع: قدردانی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

19:30

كتاب خند

خواندن كتابهای طنز
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

19:50

مثل ساعت

20:0

ماجراهای خانم پی جو

نگاهی طنزآلود به مسائل و مشكلات اجتماعی و فرهنگی روز جامعه
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

21:0

زیر چتر ترانه

مسابقه خوانندگی با حضور علاقمندان، كارشناسان و هنرمندان عرصه موسیقی كشور
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

21:30

زیر گذر طنز

21:45

میان برنامه

22:0

قند پارسی

بازخوانی حكایات كهن و طنز فارسی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

22:20

میان برنامه

22:30

من و بچه ها

برنامه ای طنز مخصوص كودكان
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

23:0

قصه های صبا

بازخوانی داستان ها و قصه های ایرانی و خارجی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

23:20

میان برنامه

23:30

گرامافون

معرفی و پخش موسیقی و ترانه های قدیمی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+